توضیحات محصولاطلاعات سفارش
جنس : تور خالدارآدرس : تهران – امیراکرم
رنگ : ۲ رنگتلفن : ۴۵ ۵۷ ۴۸ ۶۶ – ۰۲۱
سایز :  ۳۸ الی ۴۴همراه : ۲۲ ۱۴ ۱۸۳ – ۰۹۳۵
قیمت از : ۱۶۳ الی ۱۶۵  هزار تومانکمترین سفارش : ۲ عدد
مدت زمان تحویل : ۲ روز کاریبیشترین سفارش : ۱۰۰ عدد
درباره محصول

كيفيت محصولات و رضايت مشتريان جز اولويت و اهداف محصولات صنعتی ما بوده و فروش پايان كار ما نيست، بلكه آغاز یک راه مي باشد. زيرا عامل افزايش سهم بازار خود، مشتريان می باشند و از این روی، مديريت كيفيت و تضمين كيفيت را در جهت بهره گيری از كيفيت محصولات و خدمات بنا نهاده ايم و مديريت در طراحي و مدل سازی براساس سليقه مشتریان را، با شركتهاي معتبر از نظر اصول ایمنی، پيگيری و بكار مي بنديم.

لینک:

 سایر محصولات کاتالوگ    کانال تلگرام کاتالوگ   اینستاگرام کاتالوگ