مبتلا به کرونا ویروس:

۱۷۹،۲۰۰

مرگ:

۷،۴۹۲

بهبود یافته:

۷۹،۵۹۸

نمایش بر اساس کشور

انتقال به صفحه اصلی

آمار زنده مبتلایان به ویروس کرونا تا اين لحظه – آمار رسمی مرگ و فوتی ویروس کرونا – آمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا – کرونا در ایران امروز – آمار کرونا – کرونا در ایران – آخرین آمار کرونا در ایران – آمار جدید کرونا در ایران – ویروس کرونا

 

آمار زنده مبتلایان به ویروس کرونا تا اين لحظه – آمار رسمی مرگ و فوتی ویروس کرونا – آمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا – کرونا در ایران امروز – آمار کرونا – کرونا در ایران – آخرین آمار کرونا در ایران – آمار جدید کرونا در ایران – ویروس کرونا