موقعیت: قم – جاده کاشان
تلفن: ۱۲ ۳۷ ۳۰ ۳۷ ۰۲۵
جنس رویه
۵ سایز ۳۷ الی ۴۱
موجود در ۶ رنگ
کمترین سفارش ۱۲ عدد

 سایر محصولات پاژنگ