موقعیت: تبریز – جاده تهران
تلفن: ۲۳۷ ۳۷۰ ۳۶ ۰۴۱
جنس رویه
۶ سایز ۴۰ الی ۴۵
موجود در ۵ رنگ
کمترین سفارش ۱۲ عدد

 سایر محصولات آقانژاد