موقعیت: قم – ولیعصر
تلفن: ۹۱ ۰۵ ۲۱ ۳۷ ۰۲۵
جنس رویه یو وی
۴ سایز ۳۸ الی ۴۴
موجود در ۵ رنگ
کمترین سفارش ۱۲ جفت

 سایر محصولات عصر طلایی