۱۵۰ تومان

موقعیت: کرج – بهشتی
تلفن: ۱۳ ۳۷ ۲۴ ۳۲ ۰۲۶
جنس پارچه ساتن
۳ سایز ۳۵ الی ۴۵
موجود در ۵ رنگ
کمترین سفارش ۴ عدد

 سایر محصولات فسقلی